โลกกลับสู่สงครามของมนุษย์กับมนุษย์ต่างดาว

หากฉันเขียนบทความเป็นภาษาไทยตามที่คุณกำหนดฉันจะใช้คำว่า “ร่วมมือกันรักษาโลก” แทนคำว่า “กระชับมิตรทีมชาติ” เพราะ “กระชับมิตร” หมายถึงการปรับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นและ “ร่วมมือกันรักษาโลก” ก็มีความหมายคล้ายคลึงกัน แต่มีความหมายที่ดีกว่า เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือกันเพื่อรักษาโลก และการที่เราร่วมมือกันรักษาโลกก็จะทำให้โลกของเราแข็งแกร่งและมีความสุขมากยิ่งขึ้น